th

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับการเข้าชมเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวแสดงให้สมาชิกเห็นว่าทางเว็บไซต์ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมได้จากเว็บไซต์นี้อย่างไร โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ โดยการใช้เว็บไซต์นี้สมาชิกจำเป็นต้องยอมรับการปฏิบัติที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ แนวทางปฏิบัติเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ จะถูกโพสต์และนำไปใช้คู่กับกิจกรรมและข้อมูลในอนาคตเท่านั้นและไม่ได้มีผลย้อนหลัง สมาชิกทุกท่านควรให้การสนับสนุนในการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว เมื่อใดก็ตามที่สมาชิกเข้าชมเว็บไซต์เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายและให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้จะถูกนำไปใช้อย่างไร

 

หมายเหตุ: แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีไว้สำหรับเว็บไซต์นี้เท่านั้น หากสมาชิกเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวเว็บไซต์เหล่านั้น

 

การรวบรวมข้อมูล

 

ทางเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล และอื่นๆ เมื่อใดก็ตามที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ส่งข้อมูลส่วนบุคคลด้วยสมัครใจ ข้อมูลนี้จะใช้เพื่อตอบสนองคำขอเฉพาะของสมาชิกเท่านั้น และเพื่อลงทะเบียนสำหรับรายชื่อผู้ใช้บริการการรับจดหมายของทางเว็บไซต์ เว้นแต่สมาชิกจะให้สิทธิ์แก่ทางเว็บไซต์ในการใช้งานในลักษณะอื่นๆ

 

เทคโนโลยีคุกกี้ / เทคโนโลยีการติดตาม

 

เว็บไซต์นี้อาจใช้เทคโนโลยีคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติที่มีให้ เทคโนโลยีคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามมีประโยชน์ในการรวบรวมข้อมูลเช่น เบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการการติดตามของจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ และการทำความเข้าใจวิธีการที่ผู้เยี่ยมชมใช้งานบนเว็บไซต์ เทคโนโลยีคุกกี้นี้ยังสามารถช่วยปรับแต่งเว็บไซต์สำหรับผู้เยี่ยมชม ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถรวบรวมผ่านเทคโนโลยีคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆได้ อย่างไรก็ตามหากก่อนหน้านี้สมาชิกให้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้เทคโนโลยีคุกกี้อาจเชื่อมโยงกับข้อมูลดังกล่าว ผลรวมของข้อมูลเทคโนโลยีคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอาจถูกแบ่งปันกับบุคคลที่สาม

 

การกระจายข้อมูล

 

ทางเว็บไซต์อาจแบ่งปันข้อมูลกับหน่วยงานราชการหรือบริษัทอื่นๆ ที่ให้ความช่วยเหลือในการป้องกันการฉ้อโกง ทางเว็บไซต์สามารถทำเช่นนั้นได้ต่อเมื่อ: (1) ได้รับอนุญาตหรือตามที่กฎหมายกำหนด; (2) พยายามป้องกัน ป้องกันการฉ้อโกงที่เกิดขึ้นจริงและอาจเกิดขึ้น หรือการทำธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต; (3) ตรวจสอบการฉ้อโกงที่เกิดขึ้นแล้ว และข้อมูลจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบริษัทเหล่านี้เพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด

 

ความมุ่งมั่นต่อความปลอดภัยของข้อมูล

 

ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัย โดยเฉพาะตัวแทนพนักงานและผู้รับเหมาที่ได้รับอนุญาต (ที่ได้ตกลงที่จะรักษาข้อมูลให้ปลอดภัยและเป็นความลับ) เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ อีเมลและจดหมายข่าวทั้งหมดจากเว็บไซต์นี้ช่วยให้สมาชิกสามารถเลือกที่จะไม่รับจดหมายข่าวเพิ่มเติมได้

 

ข้อมูลติดต่อความเป็นส่วนตัว

 

หากสมาชิกมีคำถามข้อสงสัยหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของทางเว็บไซต์สมาชิกทุกท่านสามารถติดต่อทางเว็บไซต์ได้โดยใช้วิธีการที่มีให้ในเว็บไซต์นี้ ทางเว็บไวต์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้และการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม

การโฆษณา

การโฆษณา