th

ข้อกำหนดและการใช้งาน

  https://www.mizzthai.com/ คือเว็บไซต์เครือข่ายออนไลน์ที่สมาชิกสามารถใช้เพื่อสร้างโปรไฟล์ส่วนตัว เป็นเว็บไซต์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการพบปะเพื่อนเก่าหรือหาเพื่อนใหม่ ทางโซเชียลมีเดียนี้จะดำเนินการโดยเว็บไซต์ https://www.mizzthai.com/ และการใช้เว็บไซต์นี้คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ไม่ว่าคุณจะลงทะเบียนกับไซต์นี้หรือไม่ก็ตาม หากคุณเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ https://www.mizzthai.com/ และโต้ตอบกับสมาชิกคนอื่นๆ ที่ใช้บริการบนเว็บไซต์นี้โปรดทำตามข้อตกลงนี้อย่างระมัดระวังและรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขโดยจะทำตามขั้นตอนในแบบฟอร์มลงทะเบียน ในข้อตกลงนี้คุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทางกฎหมายสำหรับการใช้บริการบนเว็บไซต์ https://www.mizzthai.com/ 

  ข้อตกลงสามารถแก้ไขได้ทุกเมื่อที่จำเป็นโดยทางเว็บไซต์ https://www.mizzthai.com/ และการอัพเดทจะถูกโพสต์ลงบนเว็บไซต์ คุณยอมรับว่าคุณจะปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่มีการโพสต์การเปลี่ยนแปลงลงบนเว็บไซต์ ข้อตกลงของเว็บไซต์ https://www.mizzthai.com/ มีนโยบายสำหรับการใช้งานที่มีเนื้อหาเหมาะสม ทุกโพสต์บนเว็บไซต์นี้คือสิทธิ ความรับผิดชอบ และข้อจำกัดของคุณในการใช้งานของเว็บไซต์ เพราะทางเว็บไซท์มีบริการและนโยบายความเป็นส่วนตัว

  โปรดเลือกข้อมูลที่คุณจะโพสต์ลงบนเว็บไซต์และสิ่งที่สื่อสารกับสมาชิกท่านอื่นอย่างระมัดระวัง หากคุณโพสต์ภาพถ่ายหรือเนื้อหาใดๆที่ไม่เหมาะสม อาทิเช่น ภาพเปลือย เนื้อหาที่ละเมิดสิทธิ์ สิ่งที่มีความรุนแรง หรือข้อมูลที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจทำให้สมาชิกท่านอื่นขุ่นเคือง ทางเว็บไซต์ https://www.mizzthai.com/ จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาดังกล่าว

  https://www.mizzthai.com/ มีอำนาจในการจัดเก็บหรือทิ้งข้อมูลใดๆ ที่โพสต์โดยคุณ สามารถหยุด หรือ จำกัดการใช้บริการเว็บไซต์ของคุณทุกครั้งที่ต้องการโดยไม่มีการแจ้งเตือนใดๆทั้งสิ้น และจะไม่มีการรับผิดชอบแต่อย่างใด

  เว็บไซต์นี้ไม่มีการรับผิดชอบในการคัดกรองหรือการอนุมัติของสมาชิก และไม่สามารถแนะนำสมาชิกทุกท่านได้เนื่องจากไม่ใช่องค์กรแนะนำ เว็บไซต์ไม่มีการตรวจสอบประวัติใดๆ และไม่สามารถรับประกันว่าสมาชิกจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจากสมาชิกท่านอื่นๆ เมื่อสมาชิกเข้าร่วมเว็บไซต์นี้แล้วสมาชิกทุกท่านควรเข้าใจดีว่าต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของคุณเองในกรณีที่คุณพบปะกับสมาชิกท่านอื่นๆผ่านทางเว็บไซต์นี้

  หากคุณตัดสินใจที่จะเข้าร่วมกับทางเว็บไซต์ https://www.mizzthai.com/ คุณตกลงยอมรับว่าทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่นการบาดเจ็บ ความสูญเสีย ความเสียหายของทรัพย์สิน และความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นั้นๆ ที่คุณได้ตัดสินใจเข้าร่วมในรูปแบบออฟไลน์

   

  1) การสื่อสาร

   

  สมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการสื่อสารและการประชุมต่อสมาชิกคนอื่นๆ บนเว็บไซต์นี้ สมาชิกควรเข้าใจว่าเว็บไซต์นี้ไม่ได้ตรวจสอบสมาชิกและไม่ถามคำถามใดๆ 

  สมาชิกท่านอื่นๆที่ได้ใช้งานบนเว็บไซต์นี้ควรโพสต์ข้อมูลความเป็นจริงด้วยตัวเอง สมาชิกทุกท่านควรเข้าใจว่าเว็บไซต์ https://www.mizzthai.com/ ไม่รับประกันว่าสมาชิกทุกท่านนั้นสามารถเข้ากันได้กับสมาชิกคนปัจจุบันหรือสมาชิกในอนาคต ทางเว็บไซต์จะไม่กระทำการใดๆ แทนสมาชิกท่านอื่นๆ และทางเว็บไซต์ขอแนะนำในกรณีที่คุณต้องการพบสมาชิกท่านอื่นจากเว็บไซต์นี้ สมาชิกทุกท่านควรทำการตรวจสอบประวัติของบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยตัวของท่านเอง

  https://www.mizzthai.com/ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม ทางเว็บไซต์ไม่สามารถรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีเจตนาจากสมาชิกท่านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานบนเว็บไซต์นี้ ที่เกิดจากการสื่อสารกับสมาชิกคนอื่นๆ หรือบุคคลที่สมาชิกได้พบเจอ

   

  2) คุณสมบัติ

   

  หากสมาชิกท่านใดได้ทำการตัดสินใจเป็นสมาชิกกับทางเว็บไซต์แล้วจะไม่สามารถทำการยกเลิกได้ ดังนั้นการใช้บริการกับทางเว็บไซต์นั้นสมาชิกทุกท่านต้องรับประกันว่าข้อมูลของท่านที่ใช้ลงทะเบียนนั้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ สมาชิกทุกท่านยอมรับว่าข้อมูลที่ได้ให้ไว้ในช่วงระยะเวลาของการเป็นสมาชิกนั้นจะยังคงเดิม สมาชิกทุกท่านที่ใช้บริการบนเว็บไซต์นี้จำเป็นต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป และสามารถใช้เครื่อข่ายสังคมออนไลน์ตามกฎหมายและข้อบังคับ สมาชิกที่สามารถยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหากการยืนยันของอายุคุณดูเหมือนว่าไม่เป็นความจริง การสมัครสมาชิกนั้นไม่ได้เป็นการใช้งานของคุณเอง แต่เป็นการแบ่งปันให้กับบุคคลอื่นรวมถึงอีเมลและโปร์ไฟล์ที่คุณส่งท่านสามารถดำเนินการยกเลิกการเป็นสมาชิกได้

   

  3) ข้อกำหนดและค่าธรรมเนียม

   

  ตราบใดที่คุณเป็นสมาชิกกับทางเว็บไซต์ https://www.mizzthai.com/ ข้อตกลงดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์อยู่เสมอในขณะที่คุณใช้บริการ และคุณมีอิสระที่จะยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ อย่างไรก็ตามผู้ดูแลระบบสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเป็นสมาชิกของทางเว็บไซต์นี้คุณต้องยอมรับว่าหน่วยงานที่มีอำนาจในเว็บไซต์ซึ่งมีอำนาจในการยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณหากคุณละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือหากคุณไม่ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก

   

  4) การใช้งานที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

   

  เป็นที่เข้าใจกันว่าเว็บไซต์ https://www.mizzthai.com/ ไม่สามารถใช้ในเชิงพาณิชย์ได้นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจของเว็บไซต์นี้เท่านั้น สมาชิกไม่ได้รับอนุญาตให้รวบรวมข้อมูลเช่นชื่อผู้ใช้และที่อยู่อีเมลด้วยวิธีการใดทั้งสิ้น ถ้าหากพบว่ามีสมาชิกท่านใดได้ทำการส่งอีเมลที่ไม่เหมาะสมไปยังสมาชิกท่านอื่นๆ ทางเว็บไซต์จำเป็นต้องทำการตรวจสอบการเชื่อมโยงนั้นๆ

  การโฆษณาและลิงค์ใดๆก็ตามที่ไม่เกี่ยวข้องกับทาเว็บไซต์ https://www.mizzthai.com/ จะถูกลบออก อีกทั้งยังส่งผลให้ยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณเองอีกด้วย ฝ่ายบริหารของทางเว็บไซต์ Mizz Thai จะดำเนินการทางกฎหมายทันทีในกรณีที่มีการใช้เว็บไซต์นอกเหนือจากข้อตกลง

   

  5) เครื่องหมายการค้าและสิทธิในการจดสิทธิบัตร

   

  https://www.mizzthai.com/ รักษาเครื่องหมายการค้าและสิทธิการใช้งานที่จดสิทธิบัตรสำหรับเว็บไซต์นี้และบริการทั้งหมด สิทธิ์และข้อมูลเหล่านี้ทั้งหมดของเว็บไซต์และหน่วยงานออกใบอนุญาตอาจไม่สามารถ คัดลอก เปลี่ยนแปลง แชร์ แจกจ่าย และแสดงผลได้เว้นแต่คุณจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรในการแสดงหรือขายข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ข้อมูลจะไม่ถูกรวมกับข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ

   

  6) การโพสต์ข้อมูลของผู้ใช้

   

     • คุณเข้าใจว่าอำนาจของว็บไซต์ https://www.mizzthai.com/ ในบางครั้งอาจมีการประเมินและลบเนื้อหาที่สมาชิกได้ส่งมา ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อความ หรือภาพถ่ายที่พบว่าละเมิดข้อตกลง มีข้อความที่ไม่เหมาะสม ผิดกฎหมายและความปลอดภัยต่อสมาชิกท่านอื่นสิ่งเหล่านั้นจะถูกลบ
     • คุณคือผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการสื่อสารและภาพถ่ายที่แสดง (ซึ่งหมายถึง "โพสต์") และเนื้อหาที่คุณแบ่งปันกับสมาชิกคนอื่นๆ
     • เมื่อคุณโพสต์ข้อมูลต่างๆลงบนเว็บไซต์ คุณตกลงที่จะให้สิทธิ์ใช้งานกับทางเว็บไซต์และสิทธิ์การใช้งานเต็มรูปแบบของการใช้เนื้อหานั้นและแสดงต่อสาธารณะ ข้อมูลและโพสต์เหล่านี้จะถูกลบออกเมื่อคุณแจ้งกับทางเว็บไซต์ https://www.mizzthai.com/ ทางอีเมล หรือลบออกด้วยตนเอง
     • รายการประเภทของเนื้อหาที่ผิดกฎหมายและเป็นสิ่งต้องห้ามในเว็บไซต์นี้มีระบุไว้ด้านล่างเว็บไซต์ https://www.mizzthai.com/ มีสิทธิ์ตรวจสอบและดำเนินการทางกฎหมายตามความเหมาะสมกับผู้ที่ละเมิดข้อตกลงนี้ และยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้ละเมิดเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ :
     • ที่เห็นได้ชัดเกี่ยวกับการส่งเสริมความคิดของการเหยียดเชื้อชาติ การไม่ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง หรือการล่วงละเมิดทางกายทุกประเภทต่อบุคคลท่านอื่น
     • ก่อความรบกวนแก่สมาชิกท่านอื่นๆ
     • การใช้เว็บไซต์สำหรับอีเมลขยะหรือส่งอีเมลที่ไม่ได้รับเชิญซึ่งสามารถจัดอยู่ในส่วนของสแปม
     • มีข้อมูลที่ไม่จริงหรือหลอกลวงที่อาจนำไปสู่การกระทำที่ผิดกฎหมาย การข่มขู่หมิ่นประมาทหรือการกระทำที่หยาบคาย
     • การส่งเสริมการเผยแพร่ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเช่น ลิงก์ หรือ โปรแกรมที่ดาวน์โหลดมาอย่างผิดกฎหมาย สมาชิกเหล่านี้สามารถนำไปสู่การดาวน์โหลดเพลงที่ผิดกฎหมายและป้องกันอุปกรณ์ที่ติดตั้งของผู้ผลิต
     • การมีหน้าเว็บที่สามารถเข้าถึงโดยใช้รหัสผ่านที่ จำกัด หรือมีภาพและหน้าเว็บที่ซ่อนอยู่
     • ให้เนื้อหาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสมาชิกที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ในลักษณะที่ไม่เหมาะสมและการกระทำที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ หรือรับข้อมูลส่วนบุคคลจากสมาชิกรายดังกล่าว
     • การโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำที่ผิดกฎหมายเช่น การผลิตอาวุธ การดูหมิ่นความเป็นส่วนตัว หรือการสร้างไวรัส
     • การแบ่งปันรหัสผ่านและข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการติดต่อกับผู้อื่นเพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมาย
     • เกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจและการขายผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์ทางการค้าเช่น การโฆษณาการแลกเปลี่ยนแผนการปิรามิด และการชิงโชคโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานผู้มีอำนาจ
     • คุณควรใช้เว็บไซต์ https://www.mizzthai.com/ ภายใต้การบริการที่มีให้ภายในข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
     • คุณไม่ควรใช้บริการเว็บไซต์เพื่อจุดประสงค์ในการขายบริการ ผลิตภัณฑ์ และโฆษณาใดๆ กับสมาชิกท่านอื่น คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งจดหมายขยะหรือจดหมายลูกโซ่ไปยังสมาชิกท่านอื่น และทางเว็บไซต์ https://www.mizzthai.com/ จะไม่รับผิดชอบต่อการสื่อสารใดๆ ที่เกิดขึ้นผ่านเว็บไซต์นี้ที่ผิดต่อข้อตกลงในการใช้ข้อมูลที่ได้รับผ่านเว็บไซต์เพื่อก่อกวนหรือทำร้ายบุคคลอื่นหรือเพื่อการติดต่อติดต่อโฆษณา หรือขายสิ่งของใดๆ แก่สมาชิกท่านอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากสมาชิกก่อน อำนาจเว็บไซต์ได้รับอนุญาตให้จัดสรรจำนวนอีเมลที่สมาชิกส่งในแต่ละวันตามดุลยพินิจของตนเอง
     • คุณไม่ควรซ่อนโฆษณาแบนเนอร์ในหน้าโปรไฟล์ของคุณและอื่นๆ บนเว็บไซต์ https://www.mizzthai.com/ หน้าโดย CSS / HTML และวิธีอื่น ๆ
     • หากมีการชำระเงินที่ผิดปกติของข้อมูลทั้งหมดในกิจกรรมที่คุณสามารถใช้ร่วมกับ บริษัท การชำระเงินเหล่านั้นจำเป็นต้องถูกพิสูจน์ในการใช้งาน
     • ไม่มีระบบอัตโนมัติของเว็บไซต์เช่น การใช้สคริปท์เพื่อเพิ่มเพื่อน
     • คุณไม่ควรแสดงให้เห็นถึงบุคคลอื่นที่ไม่ได้ลงทะเบียนใช้งานสำหรับเว็บไซต์ https://www.mizzthai.com/
     • คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อสมาชิกคนอื่นๆ รหัสผ่าน หรือแม้กระทั่งชื่อผู้ใช้อื่นๆ ในเวลาเดียวกันนั้นคุณไม่ได้รับอนุญาตให้แจ้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณแก่บุคคลที่สามเพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าถึงบัญชีของคุณ

  7) นโยบายลิขสิทธิ์

   

  ในฐานะสมาชิกคุณไม่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายหรือจัดทำวัสดุใด ๆ ที่เป็นเครื่องหมายการค้าหรือมีกรรมสิทธิ์ในลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของเนื้อหาเหล่านนั้น ทั้งนี้ทางเว็บไซต์ https://www.mizzthai.com/ มีนโยบายในการยกเลิกการเป็นสมาชิกที่ทำการละเมิดกฎหมาย การเป็นสมาชิกจะยุติทันทีที่เจ้าของข้อมูลได้แจ้งกับหน่วยงานผู้มีอำนาจ

  หากคุณคิดว่าเนื้อหาของคุณถูกโพสต์บนเว็บไซต์นี้ว่ากฎหมายลิขสิทธิ์คุณอาจติดต่อตัวแทนลิขสิทธิ์ของเรา

  คุณจะต้องให้ข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวถึงด้านล่าง:

    • ลายเซ็นทางกายภาพหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่อาจสนับสนุนการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลนั้น
    • รายงานระบุสถานที่ที่สามารถดูเนื้อหาบนเว็บไซต์
    • อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
    • จดหมายระบุว่ามีการใช้วัสดุโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของกฎหมายหรือตัวแทน
    • คำแถลงว่าข้อมูลที่คุณให้ไว้เป็นความจริงและคุณเป็นเจ้าของเนื้อหาหรือทำหน้าที่เป็นตัวแทนในนามของเจ้าของ
    • https://www.mizzthai.com/ ตัวแทนด้านลิขสิทธิ์สามารถติดต่อผ่านทางอีเมลเพื่อขอรับการอ้างสิทธิ์ใดๆ ที่คุณต้องการส่ง

  8) ข้อพิพาทของสมาชิก

   

  คุณต้องรับผิดชอบต่อข้อพิพาทใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างคุณกับสมาชิกท่านอื่นๆ ทาวเว็บไซต์ https://www.mizzthai.com/ มีอำนาจแต่ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบข้อพิพาทระหว่างสมาชิก

   

  9) ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

   

  https://www.mizzthai.com/ จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่เป็นเท็จหรือไม่เหมาะสมที่ถูกโพสต์บนเว็บไซต์นี้หรือด้วยการบริการใดๆ ไม่ว่าจะเกิดจากผู้ใช้บริการของเว็บไซต์นี้ สมาชิกหรืออุปกรณ์และการเขียนโปรแกรม เว็บไซต์ Mizz Thai ไม่รับผิดชอบต่อพฤติกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นทางออฟไลน์หรือออนไลน์ของบุคคลใดก็ตามที่ใช้เว็บไซต์นี้หรือเป็นสมาชิกของการบริการ อำนาจของพนักงานเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆ ข้อมูลที่เหลือการบริการไม่สอดคล้องกับการลบข้อมูลและความล่าช้าในการดำเนินการหรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

  https://www.mizzthai.com/ จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆ ของการบริการเช่น เครือข่ายโทรศัพท์ ระบบอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์ซัพพลายเออร์ รวมถึงความเสียหายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นเช่นความล้มเหลวของอีเมล เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคสายที่หนาแน่นเนื่องจากมีการรับส่งข้อมูลเป็นจำนวนมากทางเครือข่ายหรือเว็บไซต์และอาจจะเป็นไปได้ทั้งสองอย่าง ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการดาวน์โหลดเนื้อหาจากเว็บไซต์นี้หรือเชื่อมต่อกับบริการ Mizz Thai ไม่มีกรณีที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียใดๆ ซึ่งรวมถึงการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้ หรือเนื่องจากเนื้อหาต่างๆ ที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้ หรือถูกส่งโดยสมาชิกท่านอื่นๆ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อการสื่อสารใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์ การบริการดังกล่าวมีความเข้าใจว่าฝ่ายบริหารของเว็บไซต์ https://www.mizzthai.com/ สละการรับประกันทุกรูปแบบไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ หรือการละเมิดด้วยเหตุผลใดๆ เว็บไซต์ https://www.mizzthai.com/ ไม่สามารถรับประกันความคาดหวังของผลลัพธ์จากการใช้บริการของเว็บไซต์

   

  10) ข้อจำกัดด้านความรับผิดชอบ

   

  https://www.mizzthai.com/ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อสมาชิกหรือบุคคลที่สามสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ของเว็บไซต์นี้ หรือบริการของบริษัท สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงความเสียหายทางอ้อม อุบัติเหตุ ความเสียหายที่ซ้ำซ้อนและการสูญเสียผลกำไรให้กับคุณเมื่อใช้เว็บไซต์ อย่างไรก็ตามสำหรับปัญหาใดๆ ที่ไม่ได้มีอยู่ในข้อตกลงกับทางเว็บไซต์ https://www.mizzthai.com/ และการกระทำใดๆ ที่ดำเนินการจะถูกจำกัดอยู่ที่จำนวนเงินใช้จ่ายที่คุณต้องการ ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิกของคุณสำหรับการใช้บริการ

   

  11) ข้อพิพาท

   

  หากคุณไม่เห็นด้วยกับเว็บไซต์นี้หรือการบริการต่างๆที่มี ให้คุณยอมรับถึงข้อพิพาทเหล่านี้ที่จะถูกตัดสินตามกฎหมายที่เราจัดทำขึ้นและหากมีความแตกต่างในกฎหมายที่ให้ไว้และคุณยอมรับการเป็นตัวแทนทางกฎหมายส่วนบุคคล และสถานที่ที่เราจัดตั้ง

   

  12) การชดใช้ค่าเสียหาย

   

  คุณยอมรับที่จะชดเชยค่าเสียต่อเว็บไซต์ https://www.mizzthai.com/ พันธมิตรบริษัท ตัวแทนและพนักงานอื่นๆ สำหรับการสูญเสียหรือการเรียกร้องซึ่งจะรวมถึงค่าทนายที่สมเหตุสมผลซึ่งเกิดขึ้นผ่านบุคคลที่สามเนื่องจากการฝ่าฝืนการใช้บริการ ข้อตกลงนี้จะเกิดขึ้นเนื่องจากการฝ่าฝืนหรือการกระทำและการรับประกันอื่นๆ ที่กล่าวถึงข้างต้น

   

  13) อื่น ๆ

   

  ทันทีที่คุณเริ่มใช้งานบนเว็บไซต์ และข้อตกลงนี้จะถือว่าสมาชิกยอมรับและจะได้รับการยืนยันเพิ่มเติมจากในการเป็นสมาชิกของเว็บไซต์นี้ ข้อตกลงนี้อยู่ระหว่างสมาชิกกับทางเว็บไซต์ https://www.mizzthai.com/ เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์และการบริการ หากหน่วยงานผู้มีอำนาจไม่ได้บังคับใช้ข้อตกลงใดๆ ก็จะไม่ทำหน้าที่เป็นการสละสิทธิ์ของข้อตกลง หัวข้อของข้อตกลงนั้นมีไว้เพื่อความเข้าใจง่ายและสะดวกเท่านั้น ไม่มีสถานะทางสัญญาหรือทางกฎหมายใดๆ กรุณาติดต่อเราโดยตรงหากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อตกลงนี้

   

  14) ความปลอดภัยของข้อมูล

   

  https://www.mizzthai.com/ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อข้อมูลที่สูญหายและไม่รับผิดชอบในการสำรองข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกซึ่งรวมถึงข้อความ ภาพถ่าย หรือวิดีโอทั้งหมด https://www.mizzthai.com/ ไม่อ้างว่าข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยและไม่สามารถรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่รั่วไหลผ่านปัญหาเซิร์ฟเวอร์หรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้

การโฆษณา

การโฆษณา